ขอดูวารสารล้อหมุน ฉบับย้อนหลัง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
หนูเป็นพนักงานองค์การฯ (พกส.) ค่ะ...สนใจ ภาษาอังกฤกษ English on Bus ในวารสารล้อหมุน จึงอยากจะเก็บรวบรวมคอลัมม์นี้ไว้ฉบับย้อนหลัง เพื่อเข้าแฟ้มไว้ศึกษาและท่องจำ มีประโยชน์กับพวกหนูมาก เพราะมีผู้โดยสารต่างชาติใช้บริการเป็นประจำ วารสารล้อหมุนบางฉบับพวกหนูไม่ได้รับแจก หนูได้ติดต่อทาง งานธุรการฯ กปด.ให้ช่วยค้นหา ขอสำเนาวารสารที่ องค์การฯ โพส์ตในระบบ เก็บไว้ แต่พี่เจ้าหน้าทีธุรการฯ แจ้งว่า องค์การฯ โพส์ตในระบบ Intramet แต่ไม่ครบสมบูรณ์ทุกฉบับ ขาดหลายฉบับ ในปี 2555-2556 และในปี 2557 ไม่มีการโพส์ตวารสารล้อหมุนในระบบเลย หนูขอความอนุเคราะห์ ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ด้วย และขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะค่ะ ขอคุณมากค่ะ .. Tida พนักงานเก็บค่าโดยสาร..