ขอชื่นชม รถสาย 515 ที่ดูแลผู้โดยสารอย่างดี

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจาก เกิดความเข้าใจผิด คิดว่า ผู้โดยสารหมดแล้ว ทางรถจึงวิ่งกลับอู๋ เพราะผู้โดยสารนั่งหลับ แต่พอ คนขับและกระเป๋าตรวจพบ รีบวนรถกลับมาส่งป้ายที่ผู้โดยสารต้องการลง รถ 515 เลขรถ 656068 รู้สึกประทับในในการบริการอย่างมาก และขอบคุณจากใจจริงเลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป