ขอชื่นชมพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย510

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 510 ธรรมศาสตร์รังสิต-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ รอบเช้าประมาณ6โมงครึ่ง คุณพัชรี โนนลือชา เห็นชื่อบริเวณอก ขอชื่นชมอย่างมากครับในนามของผู้ใช้บริการ เนื่องจากเจอพี่ท่านนี้อยู่หลายครั้งและแต่ละครั้งต้อนรับยิ้มแย้มสอบถามและใส่ใจพูดจาไพเราะ ซึ่งเป็นส่วนน้อยมากในการเดินรถ ขอให้บริษัทพิจารณาชื่นชมด้วยครับ ขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ