ขอชื่นชมพนักงานสาย 514 ค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมพนักงานสาย 514 ทะเบียน 13-1217 ค่ะ พนักงานบริการดีมากๆๆๆค่ะ พูดเพราะและบริการผู้โดยสารได้ดีมากๆค่ะ ทั้งคนขับ ทั้งคนเก็บตั๋วค่ะ บริการดีมากๆ ขอชื่นชมค่ะ ^^ ประทับใจมากๆค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ