ขอชื่นชมพนักงานขับรถสาย97

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมพนักงานขับรถสาบ 97 ชื่อนายวินัย ขันนาค ค่ะ ขับรถดีปลอดภัย มีน้ำใจต่อผู้โดยสารมากค่ะ ขอชื่นชมและ ขอให้ท่านเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อๆไปค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการขสมก.