ขอชื่นชมพนักงานกระเป๋ารถเมล์ สาย 16

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรื่อง ขอชื่นชมพนักงานกระเป๋ารถเมล์ สาย 16 คุณชาตรี พนมวนาภิรัต เมื่อวานดิฉันได้ลืมแฟ้มเอกสาร พร้อมเงินจำนวน 6,800 บาท ไว้บนรถเมล์สาย 16 ด้วยความใจร้อนจึงนั่งแท็กซี่เข้าไปที่อู่หมอชิต 2 รอจนรถเข้าอู่ พบว่าพนักงานได้เก็บแฟ้มเอกสาร เพื่อมาแจ้งนายท่าว่ามีของลืมไว้บนรถ ถ้าเงินจำนวนนี้หายไปดิฉันเดือดร้อนแน่ๆ จึงขอชื่นชมขสมก. ที่อบรมพนักงานได้ดีมาก และขอชื่นชมพนักงานว่าปฏิบัติหน้าที่ได้ดีและมีความสุจริต เก็บของได้แล้วส่งคืน เพราะบ่อยครั้งที่ลืมของไว้บนรถแท็กซี่ เช่น โทรศัพท์มือถือ กระเป๋าเงิน ดิฉันไม่เคยได้รับคืนแม้แต่ครั้งเดียว จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 16 ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ