ขอชื่นชมพนักงานกระเป๋ารถเมล์ รถทะเบียน 16-4329 สาย 504

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงานกระเป๋ารถเมล์คันนี้คอยดูเงินที่ตนเองได้รับและทอนเงินอย่างถูกต้อง ผู้โดยสารถามเส้นทางก็บอกดีๆ ไม่กระโชกโฮกฮาก คอยดูเวลาผู้โดยสารขึ้นลงรถ เป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงที่ผมอยู่บนรถและรู้สึกประทับใจในการบริการ จึงอยากขอแสดงความชื่นชมไว้นะที่นี้ครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.