ขอชื่นชมคุณลุงขับสาย 8 สีชมพู ผู้ทำหน้าที่ของตนได้ดี

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชยคุณลุง ขับรถสาย 8 สีชมพูค่ะ คุณลุงขับไม่เร็ว ใจเย็น เปิดปิดประตูตามป้าย จอดรถนิ่งรับ-ส่ง ผู้โดยสาร ทำให้รู้สึกประทับใจในการใช้บริการมากๆเลยค่ะ ปกติใช้สาย 8 ทุกวันนะคะ แต่เมื่อไหร่ที่ได้ขึ้นรถคุณลุงเหมือนชีวิตเราปลอดภัยค่ะ ไม่เหมือนสาย 8 คันอื่นๆ เพราะคุณลุงไม่ขับแข่ง ไม่แย่งผู้โดยสารค่ะ การที่คุณลุงทำหน้าที่ของตนได้ดี รับรู้ได้ถึงความรักในอาชีพ และทำตามแนวทางของในหลวงมากๆเลยค่ะ อยากให้คนอื่นๆที่ขับรถขนส่งมวลชนขับรถเหมือนคุณลุงมากๆค่ะ อยากให้เค้าเอาเป็นเยี่ยงอย่าง อยากให้ข้อความนี้ส่งถึงคุณลุง และเป็นกำลังใจให้คุณลุงทำความดีนี้ต่อไปนะคะ ขอบคุณค่ะ เลขข้างรถ : 36-106 10-8980