ขอชื่นชมคนขับรถเมล์ สาย 36

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมนายสมศักดิ์ จันตุ้ม ขับรถเมล์สาย 36 855056 125372 ที่มีพฤตกรรมขับรถนิ่มนวล แล้วพูดสุภาพทักทายผู้โดยสารทุกครั้งเมื่อผู้โดยสารขึ้นมา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ เบอร์ทะเบียนดังกล่าว ในวันและเวลาดังกล่าว และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ