ขอชื่นชมกระเป๋ารถเมล์สาย 46

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมกระเป๋ารถเมล์ร่วมบริการสาย 46 พูดจาสุภาพ บริการดี เอาใส่ใจผู้โดยสารระหว่างขึ้นลง บอกสถานที่ในแต่ละป้าย ทะเบียนเลขที่ 12-6457 ขึ้นจากหน้าโรงพยาบาลจุฬาฯ ลงที่อาคารมาลีนนท์ ถนนพระรามสี่

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ชมเชยรถประจำทางสาย 46 ทะเบียน 12-6457 ต้องขอขอบคุณท่านมา ณ ที่นี้ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านงานบริการและเป็นกำลังใจให้พนักงานประจำรถให้มีแรงใจในการทำความดีต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ