ขอชื่นชมกระเป๋ารถเมล์ปอ.204 ป้าย8-56008ค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขึ้นรถเมล์ ปอ.204 ป้าย 8-56008 ขึ้นหน้าสยามประมาณสามโมงเย็น ลงที่แยกเจริญผลค่ะ กระเป๋ารถเมล์บริการผู้ชายท่านนี้ พูดจาไพเราะ กล่าวขอบคุณผู้โดยสารทั้งตอนเก็บค่าโดยสารและตอนลงรถ บอกป้ายตลอดแล้วยังช่วยกดกริ่งลงให้ด้วยค่ะ ประทับใจมากๆค่ะ คนดีแบบนี้ต้องชื่นชมค่ะ ขอบคุณที่ให้บริการเป็นอย่างดีนะคะ ถ้ามีโอกาสอยากให้กระเป๋ารถเมล์ท่านนี้ได้อ่านข้อความค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 204 ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 204 ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ