ขอชม พขร.สาย 84

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่ 7 มี.ค. 61 ผมขึ้นจากป้ายบางยี่เรือไปลงวัดจันทร์ประดิษฐาราม เวลาราวบ่ายโมง พขร.ขับรถดีมากครับ และแทนที่จะเป็น พกส.ที่บอกป้าย กลับเป็น พขร.คนนี้บอกซะเอง แถมยังบอกอีกด้วยว่า "ให้เตรียมตัว และสำรวจทรัพย์สินด้วย" ก่อนจะลงรถ เป็นรถร้อน หมายเลข 6-50100 เลขทะเบียน 11-8681

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 84 ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงานขับรถคันดังกล่าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ