ขอชมเชย พนง.กระเป๋าผู้หญิงสาย ปอ.26 ทะเบียน 16-2447

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถปอ.26 ทะเบียน16-2447 พนักงานกระเป๋ารถเมล์ป้าผู้หญิงบริการดีมากๆครับ พูดจาดีมีอัธยาศรัยที่ดีต่อผู้โดยสาร มีน้ำใจด้วยครับ ขอชมเชยครับ(อยากให้ขสมก.มีรางวัลให้กับพนง.ที่ปฎิบัติหน้าที่ได้ดีเพื่อให้กำลังใจพนง.ครับ)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป