ขอชมเชยอกระเป๋ารถเมล์ และพนักงานขับรถ สาย515 6-56063

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงานขับรถชื่อน.ส.บงกช ส่วนพนักงานเก็บค่าโดยสารไม่ทราบชื่อ ฉันได้ขึ้นรถหน้าม.มหิดล ไปลงที่อนุสาวรีย์ชัย กระเป๋าทำหน้าที่ดีเอาใส่ใจต้อบรับการบริการดีตลอดทั้งเส้นสายมีการกล่าวการต้อนรับสวัสดีครับเชิญครับ ก่อนลงได้พูดขอบคุณทุกป้ายที่ผู้โดยสารลง ส่วนพนักงานขับรถก็ขับดี จอดตรงป้าย ดิฉันอยากให้กระเป๋ากับคนขับอยู่ด้วยกัน เข้าใจด้วยดีค่ะ น่าจะเอาเป็นแบบอย่างสำหรับสายอื่นที่ยังบริการไม่ดีแต่สำหรับ สาย 515 6-56063 บริการดี ดิฉันขอชมเชยพนักงานทั้งสองคนนี้ค่ะ เวลา 10.30น. วันที่ 7 ตุลาคม 2561