ขอชมเชยอกระเป๋ารถดมล์ และพนักงานชับรถ สาย515 6-56085

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อเวลาประมาณ19.30 น.วันที่2ตุลาคม 2561ดิฉันได้ขึ้นรถสาย515 จะไปลงมหิดล ศาลายา กระเป๋าได้พูดการต้อนรับดีมาก ใช้วาจาสุภาพ ตลอดทั้งเส้นสาย มีการบอกป้ายทุกป้าย ดิฉันขอชื่นชม พนักงานกระเป๋าและพนักงานขับรถคะ แต่ดิฉันลืมถามชื่อ คนขับกับกระเป๋าคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงานทั้งสอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ