ขอชมเชยหน่วยงานขสมก เป็นองค์กรที่เชิดหน้าชูตาประเทศไทย รถบริการทั่วถึง มาไว ตรงเวลา พนักงานทุกคนขับรถมีมารยาท จอดตรงป้ายชิดขอบถน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชยหน่วยงานขสมก เป็นองค์กรที่เชิดหน้าชูตาประเทศไทยอย่างมาก รถบริการอย่างทั่วถึง ฉับไว ตรงเวลา รอไม่นาน พนักงานทุกคนขับรถมีมารยาท จอดตรงป้ายชิดเลนขอบถนน น่าจะถูกเทรนมาอย่างดี ให้บริการประชาชนมาช้านาน เป็นบุญของประชาชนชาวไทย ขอให้องค์กรนี้อยู่คู่คนไทยตราบนานเท่านาน ผู้บริหารคงต้องใส่ใจพอสมควร หัวต้องยอดเยี่ยม หางถึงกระทำการได้แบบนี้ มาตลอดเวลาช้านาน แล้วเราคงได้พบกันบ่อยๆ 081-3358102

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้ทุกๆหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยแต่ละเขตการเดินรถ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการขสมก.