ขอชมเชยสาย 137

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ผมนั่งสาย 137 (ปรับอากาศ) มาโดยตลอด จากลาดพร้าวไปหน้ารามคำแหงและขากลับมาตลอด 7 ปี อยากขอบคุณมารยาทในการขับรถที่ดีมาก และเปิดเพลงจนไม่ส่งเสียงดังเกินไป ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของลูกค้าอย่างดีเยี่ยม ขอชมเชยครับ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว องค์การขอขอบคุณที่ท่านมองเห็นถึงความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน ขสมก. เราจะจัดส่งเรื่องชมเชยของท่านไปยังเขตการเดินรถที่ 4 แจ้งให้พนักงานภายในสาย 137 ทราบ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีเช่นนี้ต่อไป ***ท่านสามารถสอบถามเส้นทาง แนะนำบริการได้ที่สายด่วน Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ของทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ขสมก.