ขอชมเชยพนักงานเก็บเงินรถเมย์สาย 515

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้เวลาประมาณ 11:30 น. ได้ขึ้นรถเมย์สาย 515 เลขข้างรถ 656063 ผมทำรองเท้าหล่นจากรถ แล้วพนักงานคนดังกล่าวได้เอารองเท้าแตะของตนเองมาให้ผม ผมประทับใจมากกับนำใจครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ