ขอชมเชยพนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 79

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ได้ใช้บริการรถสาย 79 เลขข้างรถ 6-56028 เลขทะเบียน 13-1463 ขึ้นจากป้ายแยกอุรุพงษ์ เวลา 12.20 น. ได้รับการบริการจากพนักงานเก็บค่าโดยสารเป็นอย่างดี ทั้งได้รับการกล่าวเชิญขึ้นรถ, ตอบคำถามอย่างสุภาพ น้ำเสียงนุ่มนวล, ขานชื่อป้ายตลอดทาง และช่วยเหลือผู้โดยสารดีมาก พนักงานไม่ทราบชื่อเนื่องจากใส่เสื้อกันหนาวอยู่ จำได้ว่าห้องถุงถักสีเขียวใส่ม้วนตั๋วรถเมล์ กับทำผมม้า จึงเรียนมาเพื่อขอชมเชยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ