ขอชมเชยพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 522

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่ 12 มี.ค 2567 เวลาประมาณ 06.30 น. ได้ขึ้นรถประจำทางสาย 522 หมายเลขข้างรถ 1-45011 เลขทะเบียนรถ 12-9791 ที่ป้ายตลาดพงษ์เพชรมุ่งหน้าอนุสาวรย์ชัยสมรภูมิ พนักงานเก็บค่าโดยสารให้บริการดีมาก ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ (ขออภัยที่ไม่ทราบชื่อของพนักงานเพราะใส่เสื้อคลุม) ก่อนหน้านี้ก็เคยขึ้นรถประจำทางสาย 522 และพบพนักงานเก็บค่าโดยสารคนเดียวกัน พนักงานยังคงให้บริการดีสม่ำเสมอ จึงขอชมเชยและให้กำลังใจพนักงานท่านนี้ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มี service mind สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานท่านอื่นๆ ได้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป