ขอชมเชยพนักงานสาย 79

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ได้ไปใช้บริการสาย 79 เลขข้างรถ 6-55010 ทะเบียน 12-4702 เวลา 13.00 น ได้รับบริการจากพนักงานเก็บค่าโดยสายชื่อ “จินตนา จันทรศิลป์” เป็นอย่างดี สุภาพ ยิ้มแย้ม เสียงนุ่มนวล ขานป้ายตลอด ผู้โดยสายขึ้นรถมาก็กล่าวเชิญ ผู้โดยสารถามทางก็แนะนำทางได้ดีมาก พนักงานขับรถก็ขับดีเบรคนิ่ม ขนาดเจอเพื่อนร่วมถนนขับรถประมาทตัดหน้าก็ยังหยุดรถทัน เบรคไม่กระชากเลย จึงเรียนมาเพื่อขอชมเชยครับ

ชมเชย เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.