ขอชมเชยพนักงานสาย 67

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ (24 ธ.ค. 2565) ได้ใช้บริการรถสาย 67 เลขข้างรถ 8-55049 ทะเบียน 12-5365 เวลาประมาณ 19.30 น. ได้รับบริการเป็นอย่างดีจากพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาย จึงเรียนมาเพื่อขอชมเชย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ชมเฃยแนะนำบริการโทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด