ขอชมเชยพนักงานขับรถเมล์ฟรี สาย 66

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ดิฉันได้นั่งรถเมล์ฟรีสาย 66 จากต้นสายศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ไปลงยังอาคารสุขประพฤติ ประชาชื่น พนักงานขับรถชื่อ นายสกนธ์ พนัศขาว เลขรถ 7-50259 12-0585 เป็นพนักงานขับรถที่มีจิตบริการดีมาก ระมัดระวังเวลาคนขึ้นลง คอยมองผู้โดยสาร โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ทั้งๆ ที่อากาศร้อน แต่ดิฉันรับรู้และรู้สึกได้ว่าขับรถได้ดี ขับรถไม่กระชาก จอดรับผู้โดยสารอย่างเรียบร้อย ดิฉันดิฉันใช้บริการรถโดยสารมามาก ไม่เคยคิดว่าจะต้องชมเชยพนักงานขับรถ เพราะขับตามมาตรฐานก็พอใจแล้ว แต่คุณลุงสกนธ์ ขอชมเชยเพื่อให้ท่านมีกำลังใจในการขับรถ ว่ามีผู้โดยสารมองเห็นความตั้งใจในการทำหน้าที่ของคุณลุง แล้วคุณลุงขับแบบมีมารยาทมาก และขับรถได้ดี ขอให้ ขสมก. รักษาพนักงานขับรถที่ดีแบบนี้ไว้ จะทำให้ผู้โดยสารปลอดภัยในการนั่งโดยสาร และปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่รถท่านอื่นๆ อีกด้วย ขอบขอบคุณมากค่ะ ถ้าความเห็นเล็กๆ นี้ จะทำให้คุณลุงรับรู้ได้ด้วย เพื่อเป็นกำลังใจค่ะ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำประกาศชมเชยพนักงานและบันทึกประวัติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป