ขอชมเชยพนักงานขับรถยูโรสาย 63

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชยพนักงานขับรถยูโรสาย 63 ชื่อ คุณจิตสดา สมยา ทบ 12-5802  รู้สึกประทับใจในการให้บริการ พนง.กล่าวสวัสดีต้อนรับกับผู้โดยสารทุกป้ายที่มีผู้โดยสารขึ้นรถ และเมืื่อผู้โดยสารจะลงรถคอยดูรถและคอยเตือนให้ระวังเพื่อความปลอดภัย รู้สึกถึงความใส่ใจของพนง.ที่มีต่อผู้โดยสาร จึงขอชมเชย เพื่อเป็นกำลังใจให้พนักงานในการทำงานต่อไป

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานเพื่อเป็นข้อมูลแจ้งให้ตัวพนักงานทราบติดประกาศชมเชยและบันทึกประวัติความดีความชอบเพื่อให้พนักงานมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการที่ดีต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางขสมก.