ขอชมเชยการให้บริการพกส.หญิงสาย 204 ครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ผมได้โดยสารรถเมล์สาย 204 หมายเลขข้างรถ 8-55122 เวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 20 มีนาคม 64 จากหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ มาลงตรงป้ายโรงเรียนพร้อมพรรณ เขตดินแดง พกส.พูดจาไพเราะ คอยบอกที่นั่งว่าง บอกชื่อป้ายและเตือนผดส.ที่จะลงให้ระวังรถทางซ้าย ด้วยความสุภาพและเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลา ขอชื่นชมพกส.ท่านนี้ และขสมก.ที่อบรมพนักงานเป็นอย่างดี ขอให้รักษาสิ่งที่ดีอย่างนี้ต่อไปนะครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.