ขอชมเชยการให้บริการของรถเมล์ปรับอากาศสาย 29

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชยการให้บริการของรถเมล์ปรับอากาศสาย 29 ช่วงเวลาเร่งด่วนวันที่ 22 กันยายน 2557 ขึ้นจากเซียร์รังสิต จำเวลาขึ้นรถไม่ได้ แต่ตอนลงจากรถหน้าสโมสรตำรวจคือเวลา 8.29 น. เลขหน้ารถคือ 29-10 รถแน่นมากจนแทบไม่มีที่ให้เกาะ แต่พนักงานเก็บค่าโดยสารและพนักงานขับรถทำหน้าที่ได้ดี และมีการสื่อสารระหว่างกันเป็นอย่างดี ทำให้รู้สึกได้ว่าทั้งคู่มีน้ำใจในการให้บริการ (service mind) ขอชมเชยเพื่อเป็นการให้กำลังใจในการทำงานค่ะ ทำได้ดีแล้ว ทำดีต่อไปนะคะ สู้ ๆ

เรียน ผู้โดยสาร ขอขอบคุณผู้โดยสารที่ใช้บริการให้คำชมเชยพนักงานประจำรถรถ ปอ.29-10 จะได้แจ้งให้พนักงานดังกล่าวทราบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่การให้บริการที่ดีต่อไป