ขอชมเชยการให้บริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชย พนง ขับรถสาย 207 ขสมก ค่ะ ชื่อคุณวรเดช ถนอมพลกรัง ขับรถดีมีมารยาทมากค่ะ น่าชื่นชม นั้งมาหลายครั้งแล้ว ขสมก น่าจะฝึกอบรม พนง ทุกๆท่านให้เหมือนคุณวรเดชนะค่ะ ขอชื่นชมจริงๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ