ขอชมเชยกระเป๋ารถเมล์สาย 7 (คันสีแดง)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชยกระเป๋ารถเมล์สาย 7 ค่ะ (รถร้อน คันสีแดง) ให้บริการยอดเยี่ยม เจอคันนี้เมื่อไหร่ จะรู้สึกดีมากๆๆ ค่ะ จากการพบเห็นการให้บริการของกระเป๋าคนนี้นะค่ะ คนเฒ่า คนแก่ คนพิการ และแม่ค้า ขึ้นเมื่อไหร่ กระเป๋าคนนี้ จะคอยให้บริการ และคอยช่วยเหลืออยู่เสมอ เมื่อพบเห็นจะรู้สึกดีมากๆๆ เลยค่ะ อยากให้กระเป๋าทุกคนสนใจ ผู้โดยสารเหมือนกระเป๋าคนนี้ค่ะ เลขที่ติดหน้ารถ 6-50167 และ 11-9582 ส่วนเลขทะเบียนท้ายรถเมล์ 11-9582 อยากให้หัวหน้าหรือผู้ดูแลกระเป๋าคอยสังเกตกระเป่าคนนี้นะค่ะ และให้รางวัล "พนักงานดีเด่น" กับกระเป่าคนนี้ ได้เลยค่ะ ขอยกนิ้วให้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.