ขอชมเชยกระเป๋ารถเมล์สาย 543 ค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
กระเป๋ารถเมล์สาย 543 ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมากค่ะ บอกสถานที่ และป้ายที่รถกำลังจะจอดให้ผู้โดยสารทราบตลอดทาง และคอยดูเวลาผู้โดยสารขึ้นและลงรถ ว่าเป็นเด็ก คนชรา มีสัมภาระหรือไม่ มีคนลงเยอะหรือไม่ เมื่อขึ้น-ลงเรียบร้อยจึงบอกคนขับให้ออกรถ เตือนให้ผู้โดยสารตรวจสอบสิ่งของก่อนลงจากรถด้วย ทำให้ประทับใจ และขอบคุณในบริการที่ดีอย่างนี้ค่ะ