ขอชมสาย 32 ครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
บริการดีมากครับ ขอชื่นชม ขึ้นแล้วสบายใจครับ ถึงจะเป็นรถร้อน แต่พนักงานดีมากครับ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขอขอบคุณท่านผู้ใช้บริการที่ได้มองเห็นความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ เราจะแจ้งไปผู้ที่ดูแลรับผิดชอบสาย 32 เพื่อบอกกว่าแก่พนักงานภายในสายเพื่อเป็นกำลังให้แก่พนักงานที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ดีทุกคน ขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ขสมก.