ขอชมกระเป๋ารถเมล์สาย 517 ค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมกระเป๋ารถเมล์สาย 517 ทะเบียนรถ 11-9294 เมื่อเช้านี้ค่ะ มี service mind ตั้งใจให้บริการแก่ผู้โดยสารทุกคน โดยเฉพาะดูแลการขึ้นลงรถของผู้สูงอายุเป็นอย่างดี รวมทั้งมีการอธิบายเส้นทางและป้ายรถอย่างละเอียดค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 517 คนดั่งกล่าว ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ