ของหายได้คืนแล้ว

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อเช้าทำของหล่นบนรถเมล์ สาย 53 ประมาณ 07:25 น. มองหารอบตัวไม่พบว่าอะไรหล่น 08:54 จะใช้โทรศัพท์หาไม่เจอ โทรเข้าเบอร์ตัวเอง พบพนักงานแจ้งให้ทราบว่า พบโทรศัพท์บนรถเมล์ 53-247 ให้มารับคืนที่ท่ารถเทเวศน์ แม้ยังไม่ได้ของคืนเพราะนัดรับของตอนเย็น แต่เป็นครั้งแรกที่ลืมของ/ทำของหายบนรถเมล์แล้วได้คืน มั่นใจว่าหากเป็น พนักงานพบ ได้คืนแน่นอน 100% จึงขอชื่นชมมา ณ ที่นี้ครับผม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ