ของหายบนรถเมล์ 503

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
คาดว่าทำบัตรสวัสดิการหล่นบนรถเมล์ 503 รถแอร์สีฟ้า ค่ะ ช่วงประมาณ 18:45 นาที รถเมล์อยู่ช่วงบริเวณสะพานใหม่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ไม่พบเห็น (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ