ของหายที่รถเมล์สาย 129 ได้รับคืนแล้ว

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำของหายไว้บนรถ ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ขสมกที่ช่วยติดต่อประสานงานดีมากค่ะ ตอนนี้ได้รับของแล้ว ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยเหลือมากๆเลยค่ะ ขอให้ได้รับคำชมและโบนัสเยอะๆนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ