ของหายค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สร้อยทองตกหล่น (อยู่ในซองซิพ เล็กๆ) ที่รถ 25(เสริม) สุดสายที่วีดธาตุ ขึ้นจากบีทีเอสอุดมสุข ลงที่วัดธาตุทองวัน วันที่25 กันยา 62 ช่วงเวลา 13.00-13.45 น.

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบและส่งเรื่องให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบให้แล้วหากพบเห็นจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ขอบคุณที่ใช้บริการ