ขอคืนป้ายรถประจำทาง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
หน้าปากซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 33 ก่อนสร้างทางรถไฟสายสีม่วงเคยมีป้ายรถประจำทาง แต่หลังจากสร้างทางเสร็จป้ายจอดรถประจำทางไม่ได้ติดตั้งคืนให้ ทำให้ประชาชนในซอยและใกล้เคียงต้องเดินไกลเพื่อใช้สัญจรโดยเฉพาะในซอยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาคืนป้ายรถประจำทางให้กับประชาชนในซอยและระแวกใกล้เคียง ขอแสดงความนับถือ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่า การกำหนดจุดจอดป้ายรถประจำทางเป็น อำนาจหน้าที่ของเทศบาลท้องถิ่นร่วมหารือประชุมกับสน. พื้นที่เพื่อกำหนดจุดจอดและแก้ปัญหาการจราจร ขสมก. มีหน้าที่บังคับให้พนักงานขับรถ จอดรถตามป้ายที่กำหนดในพื้นที่ ที่มีป้ายจอดหยุดรับส่ง เท่านั้น(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)