ขอความกรุณาให้รถ สาย 97 (พัดลม) จอดทุกป้ายก่อนเข้ากระทรวงสาธารณสุข

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากรถเมล์สาย97จอดป้ายสุดท้ายที่บิ้กซีติวานนท์ก่อนจะเข้ากระทรวงสาธารณสุข ซึ่งระหว่างทางนั้นจะผ่านอีก 3 ป้าย คือ 1.ป้ายสถาณีรถไฟฟ้ากระทรวงสาธารณสุข 2.ป้ายหน้า Truevalue เเละ 3.ป้ายคนติดดิน หลังจากรถยูเทริ์นก่อนจะมุ่งหน้าเข้ากระทรวงสาธารณสุข ข้าพเจ้าจึงขอความกรุณาจอดตามป้ายดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางขอฃคนใช้งาน ขอบคุณครับ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ