ขอความกรุณาช่วยตักเตือนการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 25

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากเมื่อวันที่ 10 เมษายน 62 ได้มีโอกาสใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. สาย 25 (แดง-ครีม) เสริมแยกอโศก หมายเลขรถ 3-40351 หมายเลขทะเบียน 11-8658 ช่วงเวลาประมาณ 15:30 น. ปรากฎว่ามีพนักงานเก็บค่าโดยสารซึ่งเป็นสุภาพสตรีบริการด้วยท่าทางที่ไม่เป็นมิตร และไม่สุภาพกับผู้โดยสารอย่างมาก โดยแสดงกริยาท่าทางไม่พอใจผู้โดยสารที่ขึ้นมาใช้บริการเนื่องจากเป็นรถเสริมและผู้โดยสารบางคนไม่อ่านป้ายหน้ารถและขึ้นมาใช้บริการ พนักงานท่านนั้นจึงมีการตำหนิผู้โดยสารด้วยน้ำเสียงและถ้อยคำที่ไม่สุภาพ ประกอบกับแสดงอาการหงุดหงิดอย่างเห็นได้ชัด จึงอยากให้มีการตักเตือนและปรับปรุงการให้บริการของพนักงานคนดังกล่าวให้มีความเป็นมิตร และมีใจให้บริการแก่ผู้โดยสาร ซึ่งผมหวังว่าจะช่วยทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ้นมากที่เดียวครับ รบกวนด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ