ขอขอบคุณ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอขอบคุณนางสาววงเดือน พนักงานรถเมล์ ปอ.28 ที่เก็บกระเป๋าสตางค์ไว้ให้นางสาวศุภาลัย ตอนนี้ได้รับของคืนแล้ว จึงขอมอบสินน้ำใจเป็นจำนวนเงินเล็กๆน้อยๆ โดยฝากไว้กับนายท่าที่สายใต้ใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบพระคุณอีกครั้งนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ขอรายระเอียดเพิ่มเติม อาทิ เบอร์รถ ทะเบียนรถ จะได้ส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ