ขอขอบคุณ ขสมก.

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ก่อนอื่นผมขอขอบคุณ ขสมก. ที่จัดเมล์สาย 197 วิ่งรับส่งประชาชนถนนคู้บอน ถนนเลียบคลองสอง และถนนหทัยราษฎร์ ทำให้ประชาชนมีทางเลื่อกมากยิ่งขึ้นและเสริมการที่แต่เดิมมีแต่รถสองแถวขนาดเล็ก ซึ่งไม่เพี่ยงพอต่อการให้บริการประชาชนที่เข้ามาอาศัยในย่านนี้ แม้จะรอรถนานไปนิด และยังไม่มีการกำหนดป้ายรถเมล์หยุดส่งไว้เป็นมาตรฐาน ซึ่งผมคาดว่าอีกไม่นาน ทาง ขสมก.คงจะดำเนินการ ให้เหมาะสมและเป็นระเบียบมากกว่านี้ ขอขอบคุณมาก ๆ ครับ