ขอขอบคุณและชื่นชมการบริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวันที่25ธันวา วันคริสต์มาส ผมกับเพื่อนได้ใช้บริการรถเมล์สาย 204 ป้ายทะเบียน12-5867 เวลาประมาณบ่ายสาม เนื่องด้วยที่ผมนั้นไม่มีแบงค์ย่อย แล้วทางกระเป๋าก็ไม่มีแบงค์ทินเช่นกัน แต่สุดท้ายทางกระเป๋าก็พยายามหาแบงค์มาให้จนได้ แล้วถึงการพูดจาที่ดี ทำให้ตัวผมและเพื่อนประทับใจเป็นอย่างมากครับ ขอชื่นชมมากครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป