ขอขอบคุณและชมเชยนายจันทร์ทิพย์ พิทักษ์ พขร.สาย 73ก.หมายเลขรถ 67111

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ผู้โดยสารทำกระเป๋าสตางค์หล่นบนรถเมล์สาย 73ก.หมายเลขรถ 67111 เมื่อวันที่ 25 พย.2562 เวลาประมาณ 21.00น.และ พขร.นายจันทร์ทิพย์ พิทักษ์ เป็นผู้พบกระเป๋าและได้เก็บรักษาไว้ โดยแจ้งให้ที่ทำการท่ารถสวนสยามทราบ และโทรแจ้งเจ้าของกระเป๋าตามที่อยู่และเบอร์โทรที่อยู่ในกระเป๋า ทำให้ได้รับกระเป๋าสตางค์คืนเมื่อ วันที่ 26 พย.62 โดยไปรับกระเป๋า ณ ที่ท่าการท่ารถสวนสยาม ขอขอบคุณและขอชมเชย 1)นายจันทร์ทิพย์ พิทักษ์ พขร. 2)นายทวี ใหม่คำ ผู้บังคับบัญชา และ 3)ที่ทำการท่ารถสวนสยาม ขอขอบคุณครับ จากผู้โดยสารรถเมล์(นายภูเมธ คุณาธรรม)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ