ขอขอบคุณพนักงานที่เก็บทรัพย์สินส่งคืนให้ค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอขอบคุณและชื่นชมพนักงานชื่อ นิรมล แสงสุข เลขประจำตัว 263039 ที่ได้เก็บทรัพย์สินเป็นกระเป๋าใส่ Note book ยี่ห้อ Acer ซึ่งได้ลืมไว้บนรถโดยสารประจำทาง 1-50 หมายเลข 44111 เมื่อวันที่ 1 เม.ย.67 โดยในขณะนี้ได้รับทรัพย์สินคืนอย่างครบถ้วน จึงอยากขอบคุณและชื่นชมการทำงานมากค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป