ขอขอบคุณ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ตอนเช้า (14/12/60) ดิฉันได้ลืมกระเป่าใส่เอกสารไว้บนรถเมล์ยูโรสาย 23 (4044) ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากทีมงาน พขร.และพกส.หลายท่านที่กรุณาติดต่อและช่วยเหลือนำมาคืนให้ ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยนะค่ะ เพราะเป็นเอกสารที่ต้องใช้งานด่วนและเป็นเอกสารสำคัญ ขอขอบคุณอย่างสูงสำหรับบริการค่ะ