ขสมก. เตรียมจัดเดินรถอำนวยความสะดวกประชาชนเที่ยวงานเทศกาลลอยกระทง ปี 61

ขสมก. เตรียมจัดเดินรถอำนวยความสะดวกประชาชนเที่ยวงานเทศกาลลอยกระทง ปี 61
 
*************************************
 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เตรียมจัดเดินรถเพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางไปเที่ยวงานเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ขสมก. เปิดเผยว่า ในวันลอยกระทง ประจำปี 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดงานลอยกระทงขึ้น เพื่อสืบสานประเพณีไทย เช่น วัดอรุณราชวราราม, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, วัดประยุรวงศาวาส, สะพานพระราม 8, Asia tique the riverfront, สวนลุมพินี, ท่ามหาราช และ ICONSIAM เป็นต้น ขสมก.เตรียมจัดเดินรถโดยสารให้บริการประชาชน จำนวน 2,623 คัน รวม 21,244 เที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ในเส้นทางปกติ ได้เพิ่มจำนวนรถ เที่ยววิ่ง และการเปลี่ยนกะของพนักงานประจำรถ ทั้งกะเช้า กะบ่าย และกะสว่าง จำนวน 118 เส้นทาง และขยายเวลาการเดินรถจากปกติออกไปอีก 1 ชั่วโมง
2. จัดเดินรถ AIRPORT BUS เชื่อมต่อท่าอากาศยานกรุงเทพ จำนวน 6 เส้นทาง ดังนี้
- สาย A 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร จำนวน 16 คัน
- สาย A 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จำนวน 8 คัน
- สาย A 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สวนลุมพินี จำนวน 6 คัน
- สาย A 4 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามหลวง จำนวน 6 คัน
- สาย A 5 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จำนวน 4 คัน
- สาย S 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามหลวง จำนวน 8 คัน
3. จัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่งกรุงเทพ จำนวน 4 สถานี รวม 37 เส้นทาง ดังนี้
- สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) จำนวน 13 เส้นทาง
ได้แก่ 3, 16, 26, 49, 77, 96, 134, 136, 138, 145, 509, 517 และ 536
- สถานีขนส่งกรุงเทพ (เอกมัย) จำนวน 8 เส้นทาง
ได้แก่ 2, 23, 25, 71, 72, 501, 508 และ 511
- สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) จำนวน 6 เส้นทาง
ได้แก่ 66, 79, 511, 515, 516 และ 556
- สถานีรถไฟหัวลำโพง จำนวน 10 เส้นทาง
ได้แก่ 4, 7, 21, 25, 29, 34, 73, 73ก, 75 และ 501
 
ด้านมาตรการเพื่อความปลอดภัย
- การเตรียมความพร้อมของรถโดยสาร ขสมก.ได้เข้มงวดตรวจเช็คการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนและระเบียบปฏิบัติ โดยให้หัวหน้างานคอยย้ำเตือนพนักงานประจำรถตรวจสอบสภาพรถ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบเบรก ประตูเปิด
- ปิดอัตโนมัติและการติดตั้งเครื่องดับเพลิง เป็นต้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน
- การเตรียมความพร้อมของพนักงานประจำรถ ให้หัวหน้างาน ตรวจความพร้อมร่างกายของพนักงานประจำรถ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ตรวจใบอนุญาตขับขี่ ก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ตักเตือนพนักงานขับรถ ให้เปิดประตูเมื่อรถจอดสนิท และปิดประตูก่อนนำรถออกจากป้าย ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด และให้ระมัดระวังผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน รวมถึงให้พนักงานเก็บค่าโดยสารช่วยดูแลอำนวยความสะดวก
ในการขึ้น
- ลงรถแก่ผู้ใช้บริการเป็นกรณีพิเศษ จัดพนักงานสายตรวจพิเศษ นายตรวจ ช่วยอำนวยความสะดวกการจราจร บริเวณพื้นที่จัดงานที่รถโดยสารวิ่งผ่าน และตามป้ายหยุดรถโดยสารที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น นอกจากนี้ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเดินรถในวันลอยกระทง ปี 2561 ได้แก่ ศูนย์วิทยุรัชดา ศูนย์วิทยุเขตการเดินรถที่ 1 - 8 และศูนย์แนะนำบริการ Call Center 1348 ให้เป็นหน่วยประสานงาน หน่วยงานภายในภายนอก เพื่อรับแจ้งและประสานผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา พร้อมให้บริการข้อมูลข่าวสารการเดินรถ
 
………………………………………………………….
 
ผู้ใช้บริการต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ สอบถามเส้นทางรถเมล์ หรือแนะนำบริการที่ www.bmta.co.th หรือ Call Center 1348 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น.

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: