ขสมก. ร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย นำระบบ QR Code มาใช้ในการชำระค่าโดยสาร นำร่องเส้นทาง Airport Bus 2 สายแล้ววันนี้!!!!

วันนี้ที่ 14 มิ.ย.61 เวลา 14.00 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรับชำระค่าโดยสารรถ ขสมก. สาย Airport Bus ผ่าน Krungthai QR Code ในโครงการความร่วมมือระหว่าง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อสนองนโยบาย “สังคมไร้เงินสด” ของรัฐบาล โดยนำระบบ QR Code มาใช้ในการชำระค่าโดยสาร นำร่องเส้นทาง Airport Bus 2 สาย ได้แก่ สาย A1(ท่าอากาศยานดอนเมือง-สถานี BTS จตุจักร) และ สาย A2(ท่าอากาศยานดอนเมือง-อนุสาวรีย์ชัยฯ) โดยมี นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก, นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานกรรมการบริหารกิจการ ขสมก., นายยุกต์ จารุภูมิ กรรมการบริหารกิจการ ขสมก., นายเผด็จ ประดิษฐเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม, นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง, นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธ.กรุงไทย, นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ขสมก. พร้อมคณะผู้บริหาร ขสมก. เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณอาคารผู้โดยสาร 2 ชั้น 1 ประตู 15 ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย ขสมก.ได้นำระบบ QR Code มาทดลองใช้ใน สาย A1, A2 ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. 61 เป็นต้นมา และจะขยายการให้บริการใน สาย A3 (ท่าอากาศยานดอนเมือง – สวนลุมพินี) และสาย A4 (ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามหลวง) ในเดือนกรกฎาคม 2561 ต่อไป เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ ในการชำระค่าโดยสาร เพิ่มเติมจากวิธีเดิมที่ชำระด้วยเงินสด

 

ภาพประกอบ: 
1234
1222
2233
2233
2344
3456