ขสมก. รับมอบรถโดยสารปรับอากาศชานต่ำ ระบบไฮบริดจาก ฮีโน่ และ JICA

   วันนี้ (31 พ.ค.61) เวลา 09.00 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีส่งมอบรถโดยสารปรับอากาศชานต่ำ ยี่ห้อฮีโน่ ระบบดีเซลและไฟฟ้า (ไฮบริด) ในโครงการความร่วมมือระหว่าง ขสมก. กับ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA)  โดยมีนายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การและคณะกรรมการฯ นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม  นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  มร.ชิน นาคามูร่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ บ. ฮีโน่มอเตอร์สเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด  มร.ฮิโรโอะ ทานากะ  หัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (JICA)  มร.ฮิเดโอะ ฟุคุชิมะ รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย  นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่ง  ผอก.ขสมก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การ ตัวแทนผู้พิการจากมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เข้าร่วมพิธี  ณ บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ขสมก. 
   ทั้งนี้ บ.ฮีโน่มอเตอร์สเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบรถโดยสารปรับอากาศชานต่ำยี่ห้อฮีโน่ ระบบดีเซลและไฟฟ้า (ไฮบริด) ขนาด 12 เมตร 35 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน พร้อมโอนกรรมสิทธิ์รถโดยสารคันดังกล่าว ให้กับ ขสมก. นำมาวิ่งทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน และสมรรถนะของรถโดยสารในเส้นทางเดินรถของ ขสมก. จำนวน 7 เส้นทาง ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. - 30 ก.ย.61 ได้แก่ สาย A1, 510, 522, 145, 511, 138 และสาย 140  โดยเก็บค่าโดยสารตามอัตราปกติ   เพื่อศึกษาข้อมูลการลดอัตราการใช้เชื้อเพลิง และอัตราการลดค่ามลพิษทางไอเสีย   เมื่อการทดสอบเสร็จสิ้นจะมีการสรุปผลการทดสอบ และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนได้รับทราบต่อไป
ภาพประกอบ: 
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234