ขสมก. ยกเลิกการจัดเดินรถ Shuttle Bus วิ่งผ่านท้องสนามหลวง 5 เส้นทาง

ภาพประกอบ: 
7