ขสมก. ปรับอัตราค่าโดยสารใหม่ ตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง

ภาพประกอบ: 
0987