ขสมก ต้องคิดอย่างมีระบบ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ ขสมก. คิดอย่างมีระบบและนึกถึงประชาชนที่ใช้บริการเป็นที่ตั้ง ปฏิรูประบบการจัดการรถเมล์ทั้งรถขสมก.เองและรถร่วม ใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ ตอบโจทย์รัฐบาลและประชาชน สร้าง application ทางสื่ออนไลน์ มีแอป ติดตั้ง GPS ใช้เป็นเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบรถสาธารณะ สื่อสารให้ประชาชนที่ใช้บริการสามารถรู้ตำแหน่งและระยะเวลารถสายที่รอ เป็นเครื่องมือและเงื่อนไขในการจัดทำสัมปทานรถร่วม และตอบโจทย์ไทยแลนด์4.0 ดีกว่าเอาเงินมาปฏิรูปทาสีรถ กำหนดเส้นทางเป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งไม่เห็นจะได้ประโยชน์กับประชาชน ต่างประเทศก็ใช้เลขรถในการบอกสายรถ ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญคือ ความปลอดภัยของคนขับและผู้โดยสาร การให้บริการ การนำข้อร้องเรียนมาปรับปรุง ป.ล. รอรถเมลล์สาย 9 ในเวลาเร่งด่วน 7.00-9.00 ไม่เคยต่ำกว่า ครึ่งชั่วโมง การปล่อยรถ-ขับรถเป็นอำเภอใจของผู้นับผิดชอบ ร้องเรียนมาหลายปีแล้ว ค่อนข้างหมดหวังกับฝีมือการบริหารและบริการของขสมก.